گزارش کارآموزی کارخانه تولید غذای منجمد آماده مصرف

گزارش کارآموزی کارخانه تولید غذای منجمد آماده مصرف
رشته تحصیلی : گزارش کار آموزی و کارورزی

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 73

حجم فایل (به کیلوبایت) : 588

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 6000 تومان

خرید و دانلود

دانلود گزارش کارآموزی کارخانه تولید غذای منجمد آماده مصرف

فهرست مطالب

عنوان                                                                                 صفحه

مقدمه                                                                                       3

نوع محصولات تولیدی                                                                      5

ورود مواد اولیه و مراحل تأیید در انبار                                                   6

ورود مواد اولیه به سردخانه و نحوه نگهداری                                          12

كاربرد انواع ادویه و عملكرد آنها                                                          13

ویژگی‌های محصولات مرغ آماده طبخ                                                     23

فرآوری                                                                                        23

ویژگی‌های مواد اولیه                                                                         25

فرآیند تولید                                                                                     27

بسته‌بندی                                                                                     28

كنترل كیفیت                                                                                    30 

روش اجرایی كنترل كیفیت                                                                  30

كنترل كیفیت مواد اولیه                                                                    32

بازرسی و كنترل كیفیت محصول حین تولید                                             45

بازرسی و كنترل كیفیت محصول نهایی                                                  51

تأیید نهایی و كنترل كیفیت                                                                54

بخش میكروبی                                                                                55

بخش شیمیایی                                                                             64

خروج و ادامه زنجیره سرد تا مصرف                                                  72

توضیحات نهایی                                                                          73

منابع و مآخذ                                                                            75

 

امروزه صنعت غذا یكی از مهمترین مشكلات برای مردم محسوب می‌شود.

از سوی دیگر مردم با توجه به شاغل بودن خانمها در كنار

آقایان باعث شده تا فرصت تهیه غذا برایشان میسر نباشد.

در این میان كارشناسان و صاحبان صنایع غذایی برای این مشكل راه‌های

متعددی را برای سریع آماده شدن غذا ارائه داده‌اند تا این مشكل مرتفع گردد.