ادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق)

ادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق)
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : word

تعداد صفحات : 78

حجم فایل (به کیلوبایت) : 107

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

ادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق)

 

ادبیات و تاریخچه (مبانی نظری و سیر تطور) اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

(برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت : بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات )

به همراه منابع و مواخذ تحقیق

 

فایل اصلی   :  Word

 

تعداد کل صفحات :  78 صفحه

 

حجم فایل zip : 108k

 

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد :

 

عنوان مطلب ....................................... شماره صفحه

 

فصل دوم: مبانی نظری و سیر تطور موضوع 17

 

مقدمه 18

 

بخش اول      20

 

1-      تکنولوژی       20    

 

2-      سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات        23

 

3-      تعریف تکنولوژی اطلاعات     24

 

4-      تاریخچه تکنولوژی اطلاعات   28

 

5-      کاربردهای سیستم تکنولوژی اطلاعات در سازمان  30

 

الف ـ کاربرد عملیاتی 30

 

ب ـ کاربرد اطلاعاتی 33 

 

ج ـ کاربرد آموزشی   36

 

6- پیاده سازی سیستم تکنولوژی اطلاعات  38

 

بخش دوم      44

 

1-      جایگاه سیستم‌های نگهداری و تعمیرات      44

 

2-      تعریف سیستم‌های نگهداری و تعمیرات      46

 

3-      لزوم استفاده از سیستم‌های نگهداری و تعمیرات  47

 

4-      معایب ناشی از نداشتن سیستم‌های نگهداری و تعمیرات  48

 

5-      انواع روشهای نگهداری و تعمیرات  50

 

الف ـ نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود  50

 

ب ـ نگهداری و تعمیرات در هنگام بروز اشکال     51 

 

ج ـ نگهداری و تعمیرات پیشگیری   52    

 

د ـ نگهداری و تعمیرات پیشگویی کننده    53    

 

هـ ـ نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر     54    

 

6-      نگهداری و تعمیرات در سازمان‌ها   56    

 

7-      نگهداری و تعمیرات در شبکه انتقال نیرو  57    

 

بخش سوم     59    

 

1-      تئوری های مبتنی بر عامل تاثیر      59    

 

الف ـ جبر تکنولوژی   59    

 

ب ـ جبر سازمانی      61    

 

ج ـ دیدگاه اقتضاء و ضرورت 62    

 

2- انواع تاثیر تکنولوژی بر سازمان 63    

 

1-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر اقتصاد سازمان   63    

 

2-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر ساختار سازمان    67    

 

3-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر عملکرد سازمان   72    

 

الف ـ تاثیر بر مهندسی مجدد منابع انسانی 72    

 

ب ـ تاثیر بر استراتژی سازمان       74    

 

ج ـ تاثیر بر متمایز ساختن عملکرد سازمان 75    

 

د ـ تاثیر بر کارایی عملیات   76    

 

هـ ـ تاثیر بر طراحی مجدد گردش کار         77    

 

بخش چهارم    79    

 

مهمترین تحقیقات پیرامون تکنولوژی اطلاعات و عملکرد سازمان  79    

 

برگزیده تحقیقات انجام گرفته در ایران    84

 

خلاصه  88

 

منابع  167

 

الف ـ منابع فارسی    168

 

ب ـ منابع انگلیسی   171