پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه
رشته تحصیلی : پاورپوینت

فرمت فایل : ppt

تعداد صفحات : 131

حجم فایل (به کیلوبایت) : 471

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

پاورپوینت گزیده ای از سیاست نامه و قابوس نامه

اهداف كلی درس

1 . آشنایی با سیاست نامه

 2 . آشنایی با ویژگی های نثر قرن پنجم

 3. آشنایی با شیوه نگارش ودریافت زیبایی های لغوی ومعنوی نثرنظام الملك

 4 . تشخیص نقاط ضعف و قوت قلم نویسنده

5. آشنایی با مسائل سیاسی ،اجتماعی وفرهنگی دوره سلجوقیان

 6. بررسی وتجزیه وتحلیل نظام سازمانهای اداری ،طبقات اجتماعی آداب ورسوم  روزگار سلجوقیان

 7.  تجزیه وتحلیل اندیشه مؤلف ودر نهایت پذیرش یا رد مضامین مطرح شده