پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی

پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی
رشته تحصیلی : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 410

حجم فایل (به کیلوبایت) : 193

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی میزان بکارگیری روش های تربیت دینی نوجوانان از منظر نهج البلاغه در کتب دینی مقطع راهنمایی

 

پیشگفتار

مقتدای را همان علی(ع) است، همو که واژگان تاب بزرگی روحش را ندارند. با کدامین واژه می توان به توصیف آفتاب نشست؟ آنگاه که از روی سینه عبدود برخاست، اخلاص معنا گرفت. چون به همراه همسر و فرزندانش افطار خود را سه شب پیاپی به مسکین و  یتیم و اسیر بخشید، خودخواهی ها رخت بربست و دگرخواهی معنا و مفهومی تازه یافت.آن شب که ضربه شمشیر ابن ملجم بر فرق نازنینش نشست، واژگان محبت و  گذشت در برابرش به زانو درآمدند.

او که عارفان و مجتهدان، پدر عرفان و  پیشوای زاهدان می نامند. هم او که شجاعان و دلیران، او را مظهر شجاعت و جوانمردی، عدل پیشگان و دادخواهان او را سرمشق دادگستری، حکمرانان و کارگزاران حکومتش را نمونه اعلای حکومت انسانی، فیلسوفان و اندیشمندان  او را در قله های حکمت و دانایی و مددکاران عالم وی را نمونه دستگیری می دانند.

به  راستی گفتار و کردار آن پیشوای سترگ مانند آب حیاتی از  چشمه سار زلال هستی می جوشد و در جویبار اجتماع جاری  می شود و روح تعالی می دهد.

درخشش نور حق در جمال علی (ع) چنان تابناک است که دیده ها را توان تماشای آن نیست. علی(ع) اقیانوسی است که کرانه اش سراسر هستی را پوشانیده است. خورشید محبت علی(ع)، روشنایی دل عاشقان و نورافشان پرده های زمان است.

اینک که کالبد زمان با نام زیبای او حیاتی تازه یافته، در دریای موج کرامت هایش غور می کنیم و واژه هایی از فضل و تربییت برمی چینیم و آن را ره توشه راهمان می سازیم. آموزه های نورانی اش را پاس می داریم؛ زیرا پویا، شیوا، انسان ساز و حیات آفرین است. بر عجز و ضعف خویش معترفیم ، چرا که از اقیانوس بیکران کلامش همان قدر می دانیم آن ایستاده بر ساحل دریا از عمق و وسعت و عجایب دریا می داند. جز به قدر وسعت دیدمان نمی بینیم.

واپسین کلاممان این است: ای علی، ای که زادگاهت بیت الله، زندگانی ات عبدالله، وجودت محو ذات الله، پیکارت فی سبیل الله، سخنانت نورالله، سیمایت تجسم صفات الله،  و سرانجامت فنای فی الله است!ما را از زلال هدایت نصیب فرما، دل هایمان را از دریای کمالات سیراب و مشام جانمان را از بوی خوش علوی سرمست گردان؛ که در هر حال پیوندمان با اهل بیت(ع) ناگسستنی است.

امید آن دارم که تلاش اینجانب مقبول طبع شما تربیت یافتگان مکتب اهل بیت(ع) قرار گیرد.

چکیده تحقیق

دراین تحقیق به بررسی دیدگاه های امام علی(ع) در مورد تربیت اجتماعی پرداخته ایم و اهداف این تحقیق شناخت و معرفی دیدگاه های امام علی(ع) در مورد تربیت اجتماعی و جمع آوری نظرات،توصیه ها و سیره عمل آن حضرت درباره تربیت اجتماعی می باشد.تحقیق بر این نظر بود که به این سوال کلی پاسخ دهد که :

1)  جامعه تا چه اندازه نسبت به مسائل تربیتی نهج البلاغه به طور اعم وتا چه اندازه نسبت به اهداف اجتماعی تربیت در نهج البلاغه به طور اخص آشنایی دارد؟

2)     با توجه به دیدگاه امام علی(ع) اصول و روش های تربیت اجتماعی کدام است؟

در این تحقیق از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و با استفاده از فیش برداری از اسناد و مدارک و گردآوری اطلاعات مورد نیاز به این امر اقدام کرده ایم.در رابطه با تربیت اجتماعی اصول و روش هایی را با توجه به دیدگاه امام علی(ع) استخراج نموده ایم که از این قرار است:ارزش اخلاقی اجتماعی زیستن، اصل عدالت اجتماعی،اصل عدم استرحام و ذلت ناپذیری،اصل عدم انظلام و ستم ناپذیری،اصل کرامت و تکریم در روابط اجتماعی،اصل شورا، اصل امربه معروف و نهی از منکر،اصل زهد، اصل قناعت، اصل کفاف.

در ادامه با عنایت به توصیه ها و احادیث از امام علی(ع) فرضیه های تحقیق که در قالب اصول و روش های تربیت اجتماعی بیان شده بودند را اثبات نموده و در پایان به بیان پیشنهادات پرداخته ایم.

فهرست مطالب

 چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 4
اهمیت و ضرورت موضوع 5
اهداف پژوهش 7
سوالات پژوهش 8
تعاریف واژه ها و اصطلاحات 9
تعاریف نظری 9
تعاریف عملیاتی 12
روش تحقیق 13
فصل دوم : پیشینه تحقیق و ادبیات تحقیق
مقدمه 15
بخش اول 17
موضوعتربیت 17
ارزش و اهمیت تربیت 17
جایگاه تعلیم و تربیت 18
هدفهای تربیت در اسلام 19
اصول و مبانی وروشهای تربیت 21
مفهوم دین 25
فلسفه و ضرورت دین 25
اهمیت تربیت دینی 25
زمان تربیت دینی 28
طریق آموزش دینی 33
اصولی در تربیت دینی 34
آسیب شناسی تربیت دینی 35
موانع تربیت دینی نسل نوجوان در نهاد خانواده 36
موانع تربیت دینی نسل جوان در نهاد جامعه 37
موانع تربیت دینینسل نوجوان در نهاد نظام آموزشی 38
بخش دوم 39
آشنایی با نهج البلاغه 39
ضرورت تربیت از دیدگاه نهج البلاغه 41
امکان تربیت از دیدگاه نهج البلاغه 44
تربیت پذیری انسان از دیدگاه نهج البلاغه 45
ارزش تربیت از دیدگاه نهج البلاغه 46
هدفداری تربیت ازدیدگاه نهج البلاغه 47
ضرورت شتاب در تربیت نوجواناز دیدگاه نهج البلاغه 50
عوامل موثر در تربیت از دیدگاه نهج البلاغه 52
وراثت 52
محیط 53
محیط جغرافیایی 54
سختیها و شداید 55
کار 55
عوامل ماورای طبیعت 56
اراده انسان 56
مبانی تربیت از دیدگاهنهج البلاغه 57
مبانی هستی شناسی ( معرفت به خداوند ، به دین و جهان آخرت )57
مبانی انسان شناختی ( عقل ، اراده ، تاثیرپذیری . ) 58
اصول تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه 62
اصل اعتدال 62
اصل تدرج و تمکن62
اصل تسهیل و تیسر 63
اصل زهد 63
اصل تعقل 64
اصل تفکر 64
اصل تدبر 65
اصل کرامت 65
اصل عزت 65
روشهای تربیتی از دیدگاه نهج البلاغه 66
روش الگویی 66
روش محبت 67
روش تذکر 67
روش عبرت 68
روش موعظه 68
روش تشویق و تنبیه 69
روش توبه 70
روش ابتلاء و امتحان 72
روش مراقبه و مطالبه 73
بررسی نمونه عملی در سیره امام علی (ع) 74
نامه 31 نهج البلاغه سفارشاتامام علی (ع) به فرزندش امام حسن مجتبی (ع) 74
پیشینه نظری تحقیق ( تحقیقات انجام شده در داخل کشور ) 81
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
مقدمه 87
جامعه 87
نمونه 87
روش اجرای پژوهش 87
روش جمع آوری اطلاعات 88
طرح پژوهش 88
فصل چهارم : یافته های پژوهش
مقدمه 91
معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع اول راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش 92
معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع دوم راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش 110
معرفی سیر تربیتی کتاب دینی مقطع سوم راهنمایی و بیان هدف محتوا و روش 125
یک نگاه کلی به مباحث تربیتی امام علی (ع) و نمودار توصیفی 142
پاسخ به سوالهایپژوهشی 147
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادها
بیان مسئله ، روش و یافته ها به صورت خلاصه 153
نتیجه گیری 155
محدودیتهای تحقیق 157
پیشنهادها 158
فهرست منابع 160