پروژه بررسی نحوه اجرای پی و اسكلت فلزی ساختمان

پروژه بررسی نحوه اجرای پی و اسكلت فلزی ساختمان
رشته تحصیلی : فنی و مهندسی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 72

حجم فایل (به کیلوبایت) : 222

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 7000 تومان

خرید و دانلود

پروژه بررسی نحوه اجرای پی و اسكلت فلزی ساختمان در 72 صفحه ورد قابل ویرایش 

فصل 1:

1-1-     تاریخچه سازمان

1-2-     نمودار سازمانی و تشكیلات

1-3-     نوع محصولات تولیدی

1-4-     شرح مختصری از فرآیند تولید یا خدمات

فصل 2:

2-1- موقعیت رشته كارآموز در واحد صنعتی با بررسی جزییات سازمانی رشته كارآموز در واحد صنعتی:

2-2- بررسی وظائف رشته كارآموز در واحد صنعتی

2-3- امور انجام شده

2-4- امور جاری در دست اقدام

2-5- برنامه های آینده

2-6- سایر موارد (توسط استاد كارآموز مشخص می گردد)

فصل 3

3-1- عمل ساختمان و پیاده كردن نقشه:

 

 

پی سازی:

كلیات:

قبل از اقدام به پی سازی ساختمان، باید اطمینان حاصل گردد كه در طرح و محاسبات نكات زیر رعایت شده باشد:

الف- نشست زمین بر اثر تغییر سطح ایستایی

ب- نشست زمین ناشی از حركت و لغزش كلی در زمینهای ناپایدار

پ- نشست ناشی از ناپایداری زمین براثر گودبرداری خاكهای مجاور و حفر چاه

ت- نشست ناشی از ارتعاشات احتمالی كه از تاسیسات خود ساختمان یا ابنیه مجاور آن ممكنست ایجاد شود.

تعیین تاب فشاری زمین

برای روشن كردن وضع زمین در عمق، باید چاه های آزمایشی ایجاد گردد. این چاه ها باید بعمق لازم و بتعداد كافی احداث گردد و تغییرات نوع خاك طبقات مختلف زمین بلافاصله مورد مطالعه قرار گیرد و نمونه های كافی جهت بررسی دقیق به آزمایشگاه فرستاده شود. برای بررسی و تعیین تاب فشاری زمین در مورد خاكهای چسبنده نمونه های دست نخورده جهت آزمایشهای لازم تهیه می گردد و برای خاكهای غیرچسبنده آزمایشهای تعیین دانه بندی و تعیین وزن مخصوص خاك و یا آزمایش بوسیله دستگاه ضربه ای در محل انجام می‎گیرد. در حین گمانه زنی باید تعیین كرد كه آیا زمین محل ساختمان خاك دستی است یا طبیعی و تشخیص این امر حین عملیات خاكبرداری با مشاهده مواد متشكله جدار محل خاكبرداری و وجود سوراخها و مواد خارجی (نظیر آجر چوب و زباله و غیره) مشخص می‎شود.

چنانچه تشخیص داده شود زمین محل ساختمان خاك دستی است، باید عملیات احداث چاه از قشر خاك دستی عبور كرده و بزمین طبیعی برسد.

چنانچه زمین طبیعی قابل بارگذاری در عمقی بیش از آنچه كه در نقشه پیش بینی شده است قرار گرفته باشد ، باید در محاسبات پی سازی تجدیدنظر شده و مشخصاتی متناسب با عمق و نوع و تاب زمین در نظر گرفته شود و هر گاه زمین طبیعی قابل بارگذاری عمق كم قرار گرفته باشد باید با رعایت حداقل عمق لازم بمنظور حفاظت پی از یخبندان و آبهای سطحی ، پی سازی ساختمان انجام گیرد.

در نقاطیكه دارای فصل یخبندان طولانی و شدید بوده و سطح آب زیر زمینی بالا باشد باید كف پی در عمق پائین تر از عمق یخبندان قرار گیرد و همچنین در ساختمان هائیكه دارای سردخانه بوده و سطح ایستابی بالا می‎باشد باید ترتیبی اده شود كه زمین زیرپی از یخبندان مصنوعی نیز مصون باشد.

بمنظور تعیین تاب مجاز زمین می‎توان از تجربیات محلی مشروط بر آنكه كافی بوده باشد استفاده كرد. ابعاد پی ساختمانهای ساخته شده قرینه ای برای تعیین تاب مجاز زمین خواهد بود.

هنگامیكه نتایج تجربی در دسترس نباشد و از طرفی تعیین دقیق تاب مجاز زمین با توجه به اهمیت ساختمان، مورد نیاز نباشد میتوان تاب مجاز را با تعیین نوع خاك توسط متخصص با استفاده از جداول شماره یك مندرج در بخش دوم آئین كاربرد مكانیك خاك شماره 2-19 ایران تعیین نمود.

قراردادن پی ساختمان روی خاكریزهائیكه دارای مقدار قابل توجهی مواد رسی بوده و یا بخوبی متراكم نشده باشد، صحیح نبوده و باید از آن خودداری كرد. در صورتیكه پی سازی در این نوع بعللی اجباری باشد باید نوع و جنس زمین مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفته و سپس نسبت به پی سازی متناسب با این نوع زمین اقدام گردد.

 

بتن و بتن آرمه

مصالح

سیمان: سیمان پرتلند مورد مصرف در بتن باید مطابق ویژگیهای استانداردهای زیر باشد:

الف- سیمان پرتلند، قسمت اول تعیین ویژگیها، شماره 389 ایران

ب- سیمان پرتلند، قسمت دوم تعیین نرمی، شماره 390 ایران

پ- سیمان پرتلند، قسمت سوم تعیین انبساط، شماره 391 ایران

ت- سیمان پرتلند، قسمت چهارم تعیین زمان گیرش، شماره 392 ایران

ث- سیمان پرتلند، قسمت پنجم تعیین تاب فشاری و تاب خمشی شماره 393 ایران.

ج- سیمان پرتلند، قسمت ششم تعیین ئیدراتاسیون، شماره 394 ایران 

سیمان مصرفی باید فاسد نبوده و دركیسه های سالم و در سیلوویا محلی محفوظ از بارندگی و رطوبت نگهداری شود. سیمانی كه بواسطه عدم دقت در نگهداری و یا هر علت دیگر فاسد شده باشد باید فورا از محوطه كارگاه خارج شود.

مدت سفت شدن سیمان پرتلند خالص در شرایط متعارف جوی باید از 45 دقیقه زودتر و سفت شدن نهایی آن از 12 ساعت دیرتر نباشد. در انبار كردن كیسه های سیمان باید مراقبت شود كه كیسه های سیمان طبقات تحتانی فشار زیاد كیسه هائیكه روی آن قرار گرفته است واقع نشود. درنقاط خشك قرار دادن كیسه ها روی یكدیگرنباید از ده ردیف و در نقاط مرطوب حداكثر از 4 ردیف بیشتر باشد محل نگهداری سیمان باید كاملاً خشك باشد تا رطوبت به آن نفوذ ننماید.

شن و ماسه: شن و ماسه باید از سنگهای سخت مانند گرانیك- سیلیس و غیره باشد. بكار بردن آهكی سست ممنوع است. ویژگهایی شن و ماسه مصرفی باید مطابق با استانداردهای زیر باشد:

الف- استاندارد شن برای بتن و بتن مسلح شماره 302 ایران

ب- استاندارد مصالح سنگی ریزدانه برای بتن و بتن مسلح شماره 300 ایران

مصالح سنگی بتن را می‎توان از شن و ماسه طبیعی و رودخانه ای تهیه نمود بجز در مواردیكه در آن صورت باید مصالح شكسته مصرف گردد:

-         در مواردیكه بكار بردن مصالح شكسته طبق نقشه و مشخصات ویا دستور دستگاه نظارت خواسته شده باشد.

-         هر گاه مصالح طبیعی و یا رودخانه ای طبق مشخصات نبوده و یا مقاومت مورد نیاز را دارا نباشد.

-         در صورتیكه بتن از نوع مارك 350 و یا بالاتر باشد.

چنانچه مخلوط دانه بندی شده با ویژگیهای استاندارد مطابقت نكند ولی بتن ساخته شده با آن دارای مشخصات مورد لزوم از قبیل تاب- وزن مخصوص و غیره باشد، دستگاه نظارت می‎تواند با مصرف بتن مزبور موافقت نماید.

شن و ماسه باید تمیز بوده و دانه های آن پهن و نازك و یا دراز نباشد. مقاومت سنگهائیكه برای تهیه شن و ماسه شكسته مورد استفاده قرار می گیرند نباید دارای مقاومت فشاری كمتر از 300 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع باشد.

دانه بندی ماسه باید طبق اصولی فنی باشد. ماسه ایكه برای كارهای بتن مسلح بكار می رود نود و پنج درصد آن باید از الك 76/4 میلیمتر عبور كند و تمام دانه های ماسه باید از سرندی كه قطر سوراخهای آن 5/0 میلیمتر است عبور نماید.

 

كارهای فلزی

كلیات

مشخصات فولاد: محاسبات فولادی در ساختمان در صورتیكه در نقشه ها و مشخصات مشخص نشده باشد، براساس مقاطع تیرهای آهن ساخت كارخانه ذوب اهن ایران NP و یا تیرهای آهنی آلمانی- بلژیكی یا مشابه و از نوع فولاد ST. 37 كه ضریب ارتجاعی آن 2100000 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع و مقاومت ارتجاعی آن 2400 كیلوگرم بر سانتیمتر مربع و ازدیاد طول نسبی آن در حد گسیختگی بیست درصد می باشد، انجام میگیرد ولی در هر حال اجرا كننده كار موظف است بمنظور حصول اطمینان كامل، نوع و مقطع و مقاومت تیرهای آهنی مصرفی را قبلا بتائید دستگاه نظارت برساند و نتیجه آزمایشات انجام شده را ارایه نماید.

قطعات فولادی باید از معایبی كه به مقاومت و یا شكل ظاهری آن لطمه میزند عاری باشد. بكار بردن آهنهای مصرف شده بطور كلی ممنوع است مگر در موارد خاصی كه درنقشه و مشخصات اولیه پیش بینی و بررسی گردیده باشد. تیرها و ستونها باید حتی الامكان یك پارچه بوده و از وصله كردن قطعات كوتاه خودداری شود.

در صورتیكه نوع و محل كاربرد آهن آلات در ساختمان ایجاب كند كه فولاد با ویژگیهای فیزیكی و شیمیائی مخصوص مصرف گردد باید آهن مصرفی دارای گواهی آزمایشهای مختلف ازآزمایشگاههای ذیصلاح واجد شرایط بوده و مشخصات آن قبلا بتصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.

هر گاه دستگاه نظارت بمنظور حصول اطمینان از خواص آهنهای وارد شده بكارگاه و آهنهائیكه در ساختمان مصرف شده ولی بعلت مرور زمان و تاثیر عوامل جوی ممكن است خواص خود را از دست داده باشد و همچنین مصالح فولادی پای كار كه بعلل مختلف مدتی درفضای باز باقیمانده است و نظائر آن كنترل مشخصات آهنهای مورد مصرف را ضروری تشخیص دهد میتواند از هر 10 تن آهن بتعداد كافی نمونه انتخاب و انجام و آزمایشهای زیر ار در مورد آنها تقاضا نماید.

1-   آزمایش مقاومت كششی و ازدیاد طول

2-   آزمایش خمشی سرد

3-   آزمایش خمشی براثر ضربه

4-   آزمایش تركیبات شیمیائی

مصرف قطعات فولادی مرمت شده در قسمتهای اصلی ساختمان كه تحت فشار و در نتیجه در معرض خطر كمانش قرار می گیرند فقط در صورت حصول اطمینان مبنی بر وجود مقاومت كافی در منطقه ترمیم شده، مجاز می‎باشد و چنانه این اطمینان حاصل نشده باشد در آنصورت باید قطعات مورد نظر كاملاً تعویض گردند و یا آنكه در صورت امكان با تقویت كافی  فولاد در قمست مرمت شده طبق نظر دستگاه نظارت آنرا مصرف نمود.

پیچ و مهره: پیچ و مهره های معمولی باید شش گوش و فولادی طبق مشخصات یكی از استانداردهای بین المللی باشد.

بین مهره و صفحه اتصال باید واشر فولادی قرار گیرد مگر درنقشه جنس و یا نوع دیگری پیش بینی شده باشد.

درصورت احتمال شل شدن پیچ براثر ارتعاش باید بجای واشر معمولی واشر فنری بكار برد و یا از پیچ و مهره های اشپیل دار استفاده نمود.

الكترودهای جوشكاری: الكترودهای جوشكاری باید از بهترین نوع الكترود بوده و متناسب با جوشكاری و نوع فلزی باشد كه بهم جوش می‎شوند و برای بكار بردن در محلهای مختلف (جوشكاری افقی، عمودی، بالاسری و غیره) نیزمتناسب باشد. الكترود باید بمنظور جلوگیری از ضایع شدن، در انبارهای غیرمرطوب كه دارای تهویه كافی است و یا مرتبا گرم نگهداشته میشود نگهداری گردد. الكترودهایئكه پوشش آن بعلت رطوبت و یا عوامل دیگرضایع شده است نباید بكار برده شود.