پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان

پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان
رشته تحصیلی : پزشکی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 60

حجم فایل (به کیلوبایت) : 547

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 15000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی در تعیین اسكار كلیوی در كودكان

چكیده:

عفونتهای ادراری یكی از شایعترین عفونتهای دوران كودكی می‌باشد شایعترین عارضه طولانی مدت پیلونفریت حاد ایجاد اسكار كلیوی است (بخصوص در نوزادان كودكان) كه ممكن است عملكرد كلیوی را مختل كرده و منجر به عوارضی چون هایپرتانسیون، نارسایی كلیه و كاهش رشد بدن شود بنابراین تشخیص اسكار از اهمیت زیادی برخوردار است برای تشخیص اسكار از روشهای مختلف تصویربرداری از جمله اسكن DMSA IVP و سونوگرافی استفاده می‌شود. دقیقترین و حساسترین روش اسكن DMSA می‌باشد ولی از آنجا كه سونوگرافی بدون ضرر، در دسترس و ارزان قیمت است می‌تواند بعنوان روشی جایگزین بكار رود. در این پایان نامه كه بطریق كارآزمایی بالینی انجام شده است مقایسه‌ای بین روش سونوگرافی كلیه و اسكن DMSA در تشخیص اسكار كلیوی در كودكان انجام گردیده است. 31 بیمار در فاصله زمانی 6 ماه مورد بررسی قرار گرفتند و در تمام بیماران حداقل 3 ماه پس از UTI بررسی صورت گرفت و فاصله انجام اسكن DMSA و سونوگرافی حداكثر دو روز بوده است. كلاً 62 كلیه مورد مطالعه قرار گرفت و تمام سونوگرافیها بدون اطلاع از نتیجه اسكن DMSA و توسط یك رادیولوژیست و با دو نوع پروب فركانس 3.5 MHz و 5-7.5MHz و با دستگاه سونوگرافی  انجام گرفت.

اسكار كلیه

پاتوژتر: مطالعات تجربی انجام گرفته نشان داده‌اند كه پاسخ التهابی حاد كه باعث از بین بردن باكتری می‌شود باعث آسیب به بافت كلیوی و در نتیجه اسكار كلیوی می‌شود. شروع روند از موقع جایگیری باكتری در پارانشیم كلیه شروع می‌شود (در واقع از زمانی كه پاسخهای ایمنی و التهابی برانگیخته می‌شوند). پاسخ التهابی به دنبال جایگیری باكتری زنده اتفاق می‌افتد. به همین دلیل باكتری كشته شده نمی‌تواند سبب اسكار كلیوی شود و به نظر می‌رسد كه پاسخ التهابی حاد تاثیر بیشتری در پیشرفت به سمت آسیب دائم كلیه دارد. التهاب، آنزیمهای توكسیك نظیر لیزوزیم را به درون گرانولوسیت‌ها و داخل توبولهای كلیه آزاد می‌كند و بدنبال آن سوپراكسید آزاد می‌شود.

درجه‌بندی اسكار

قابل ذكر است كه اسكارهای كلیوی به 4 درجه تقسیم‌بندی می‌شوند كه به شرح زیر است:

Grade I (A) : به مواردی گفته می‌شود كه فقط یك اسكار وجود داشته باشد.

Grade II (B): به مواردی گفته می‌شود كه 2 اسكار یا بیشتر از 2 اسكار وجود داشته باشد ولی بافت كورتكس بین اسكارها طبیعی باشد.

Grade III (C): به مواردی گفته می‌شود كه اسكارهای متعدد به همراه چروكیدگی كلیه وجود داشته باشد.

Grade IV (D): كلیه End stage

روشهای تصویربرداری:

راه تشخیص اسكار كلیه تصویربرداری است كه به روشهای مختلفی از جمله سینتی گرافی DMSA، IVP و سونوگرافی انجام می‌شود كه هر كدام مزایا و معایبی دارند. 

اسكن Dimercaptosuccinic acid scan DMSA

اسكن DMSA در حال حاضر به عنوان حساسترین و اختصاصی‌ترین وسیله تشخیص اسكار كلیوی در نظر گرفته می‌شود (5 و4). علائم سینتی گرافیك پیلونفریت بصورت یك نقص كه تنها قسمتی از یك كلیه را درگیر می‌كند و یا به صورت نقایص منتشر كه یك یا دو كلیه را درگیر می‌كند دیده می‌شود. 

سونوگرافی Ultrasonography

ارزیابی كلیه با استفاده از سونوگرافی روش تشخیصی غیر تهاجمی، بدون تشعشع و در دسترس می‌باشد و به طور وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و همچنین بدون ارتباط با عملكرد كلیه انجام می‌شود بخصوص در افرادیكه بدلیل آلرژی نمی‌توانند IVP را تحمل كنند، 

فهرست مطالب

عنوان                                  صفحه

فصل اول

كلیات ...............................

پیشگفتار ............................

اسكار كلیه ..........................

ارزیابی اسكار كلیه ..................

درجه‌بندی اسكار كلیه .................

روشهای ارزیابی اسكار كلیه ...........

IVP .................................

اسكن DMSA ...........................

سونوگرافی ...........................

فصل دوم

اهداف و فرضیات ......................

فصل سوم

روش مطالعه ..........................

فصل چهارم

نتایج ...............................

سن ..................................  

جنس .................................

بررسی گزارش‌های سونوگرافی در مقایسه با گزارش‌های اسكن DMSA .................................

فصل پنجم

بحث .................................

نتیجه و پیشنهاد .....................

منابع ...............................