پایان نامه تاثیر بانکها در رشد و پیشرفت اقتصادی

پایان نامه تاثیر بانکها در رشد و پیشرفت اقتصادی
رشته تحصیلی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 74

حجم فایل (به کیلوبایت) : 1816

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 10000 تومان

خرید و دانلود

پایان نامه تاثیر بانکها در رشد و پیشرفت اقتصادی

فهرست کلی

فصل1 کلیات تحقیق

فصل2 ادبیات تحقیق

فصل3 آشنایی با حوزه تحقیق و متدولوژی

مقدمه

امكانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امكانات محدود باید بهینه عمل كرد. استفاده‌های نابهینه و ناكارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود كه كارها را ساده‌تر و در زمان كمتری انجام دهد و با همان میزان منابع، محصول بیشتری را كسب كند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این، سؤال در ذهن خطور می‌كند كه علت این تفاوت در چیست؟

    یك دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امكانات طبیعی باشد، اما با مشاهده كشورهایی كه از امكانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند كشورهای در حال توسعه)، به این نتیجه می‌رسیم كه این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود.

یكی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امكانات در اختیار جوامع باشد. این كشورها از منابعی كه در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌كنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی كارایی و ارایه راهكار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع كمك كند.

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود.

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک، عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند.

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند.

اندازه‌گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید

فارل نظریه خود را با یک مثال ساده از بنگاه‌هایی که با استفاده از دو عامل تولیدx1,x2 )) یک محصول (y) را با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس و حداقل سازی عوامل، تولید می‌نمایند، بیان نمود. اطلاعات مربوط به منحنی هم مقداری تولید  که در شکل نشان داده شده، امکان اندازه‌گیری کارایی فنی را فراهم می‌آورد.

تابع تولید مرزی[1]: این تابع با استفاده از حداكثر مقدار تولید بنگاه های مختلف كه در آن صنعت خاص فعالیت می‌كنند تخمین زده می‌شود. چون این تابع از مقدار حداكثر تولید صنعت حاصل شده است آن را تابع تولید مرزی این صنعت می‌نامند.

 همان طور که عنوان شد اندازه کارایی با تقسیم عملکرد واقعی بنگاه به مقدار بدست آمده از تابع مرزی، بدست می­آید. در یك حالت خاص ممكن است مقدار تولید واقعی بنگاه با مقدار تولید مرزی آن برابر باشد كه به چنین بنگاهی یك بنگاه كارا – از لحاظ فنی – می‌گویند. اما به طور كلی چنین امری بندرت رخ می‌دهد و همواره بین مقدار تولید واقعی و مقدار تولید مرزی اختلاف وجود دارد و یا در واقع مقدار تولید واقعی از مقدار تولید مرزی كمتر است. علت این اختلاف را با دو دیدگاه توجیه كرده‌اند:(فتاح‌پور 1380: 71)


[1] Frontier production function