مقاله استخوانی و اسکلت بندی بدن حیوانات

مقاله استخوانی و اسکلت بندی بدن حیوانات
رشته تحصیلی : پژوهش

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 22

حجم فایل (به کیلوبایت) : 18

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

مقاله استخوانی و اسکلت بندی بدن حیوانات

قسمتهایی از متن و فهرست مطالب:

پوست خزندگان

پوست پرندگان

پوست پستانداران

حرکت و حمایت: سیستم های استخوان بندی

سیستم اسکلتی بی مهره گان

اسکلت بندی ایستایی

اسکلت بندی خارجی

اسکلت بندی داخلی

بافت های معدنی شده و بی مهره گان

سیستم اسکلتی مهره داران

غضروف

استخوان یا بافت استخوانی

اسکلت بندی ماهی ها

اسکلت بندی پروانه ها

اسکلت بندی داخلی انسان 

حرکت: حرکت غیر ماهیچه ای و سیستم های ماهیچه ای

حرکت غیر ماهیچه ای

حرکت آمیبی

حرکت مژه ای و تاژکی

مقدمه ای برای ماهیچه های حیوان 

سیستم ماهیچه ای بی مهره گان

جنبش بی مهره گان نرم تن

جنبش زمینی در بی مهره گان : راه رفتن

جنبش خاکی در بی مهره گان : پرواز

جنبش خاکی در بی مهره گان: جهش

سیستم ماهیچه ای مهره داران

انقباض ماهیچه اسکلتی

کنترل انقباض ماهیچه ای

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: قسمتهایی از متن:

پوست خزندگان

پوست خزندگان ، اجبار بیشتری را به موجود خاکی منعکس می کند. لایه خارجی پوست ضخیم است. بدون غده و مشخص شده در میزان کراتین شده، در مارها و لاک پشت ها، لاک ها در لاک پشت ها، و تغ تغ کردن در مارها، و پنجه ها، نشان ها و خارها و تیغ ها بر روی بیشتر خزندگان دیگر. این لایه ضخیم و کراتینی شده، مقاومت می کند در برابر سایش، مانع آبزدایی می شود و حفاظت می کند مانند یک زره مناسب. در طول پوست اندازی یا مو ریز پوست خیلی خزندگان، لایه خارجی پیر، جدا می شود از پوست خارجی جدید. پخش مایع بین لایه ها به این جداسازی کمک می کند.

پوست پرندگان

پوست پرندگان به طور نمونه خیلی از ویژگی های خزندگان را نشان می دهد بدون غدد پوستی. بیشتر بدن پرندگان، پوست خارجی معمولاً نازک است و فقط به اندازه 2 یا 3 لایه سلولی ضخامت دارد. به راستی، واژه « پوست نازکان » گاهی اوقات که به کار می رود برای انسان ها، واقعی است زمانی که به کار می رود برای پرندگان. لایه خارجی کراتینی شده اغلب خیلی نرم است. بیشتر بخش های حساس پوست خارجی پرها هستند. پرها مشتق شده اند از میزان های نیاکان خزندگان و خیلی پیچیده هستند از تمام مشتقات لایه ای مهره داران....

...

سیستم اسکلتی مهره داران

سیستم اسکلتی مهره داران یک اسکلت بندی احاطه شده به وسیله بافت های بدن است. این اسکلت بندی داخلی شامل دو نوع بافت های حمایتی است: غضروف و استخوان.

غضروف

غضروف نوع خاصی از بافت های متصل است که جایی را فراهم می کند برای تماس ماهیچه ای، کمک می کند به حرکت در مفاصل و حمایت را فراهم می کند. مانند دیگر بافت های ارتباطی، آن شامل سلول ها، فیبرها و یک ماتریکس سلولی است.

استخوان یا بافت استخوانی

بافت استخوانی بافت خاص ارتباطی است که نقطه تماس فراهم می کند برای ماهیچه ها و انتقال می دهد فشار انقباض ماهیچه ای را از یک بخش بدن به دیگری در طی حرکت. به علاوه، استخوان های اسکلت بندی، اندام های درونی خیلی از حیوانات را حفاظت می کند، کلسیم و فسفات را جمع می کند و سلولهای خون قرمز را تولید می کند و برخی سلولهای سفید خون را.

بافت استخوانی خیلی محکمتر است از دیگر بافت های ارتباطی چون ذرات همگن، و اساسی هم شامل نمک های غیر اساسی، فسفات کلسیم و کربنات کلسیم است. زمانی که یک حیوان نیازمند کلسیم یا فسفات است، که جمع کند در استخوان ها، واکنش های متابولیکی مقدار مورد نیاز را آزاد می کند.

سلول های استخوانی در حفره های لحظه ای و کوچک هستند که « محفظه » نامیده می شود که قرار گرفته در دوایر متحدالمرکز کانال های استخوانی. این سلول ها، ارتباط داردن دارند با سلول های نزدیک به وسیله فرایند سلولی از طریق کانال هایی که « راه » نام دارند. ...

...