پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ایچیو (2001)

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ایچیو (2001)
رشته تحصیلی : پرسشنامه

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 3

حجم فایل (به کیلوبایت) : 10

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3000 تومان

خرید و دانلود

پرسشنامه ارزیابی ابعاد سازمانی ایچیو (2001)

منبع: مقیمی، سیدمحمد، (۱۳۸۸)، سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه

منبع: ولی بیگی، نورالله، (۱۹۱)، مقایسه ابعاد سازمانی در سازمان های دولیت و غیر دولتی؛ مطالعه مورد، شهرستان میاندوآب. دانشگاه پیام نور، گروه مدیریت، پایان نامه کارشناسی.

******************************************